การวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจในการบริหาร (Financial Analysis for Management Decisions)

มิติการวิเคราะห์งบการเงินที่ผู้บริหารต้องการ เข้าใจความสำคัญของการวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ และการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการบริหารการปฏิบัติงาน (Performance Management) สรุปเทคนิคการวิเคราะห์ทางการเงินและการบัญชี ความหมายของตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (Financial Ratios)

รายละเอียดชั่วโมง CPD

CPA: บัญชี 6.30 ชม. จรรยาบรรณ 0.30 ชม.

ผู้ทำบัญชี: บัญชี 7.00 ชม.

Date

21 Nov 2023

Time

09:00 - 17:30

Fee

6,900฿

Location

โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park
สุขุมวิท 22 (BTS พร้อมพงษ์)
REGISTER

Speakers