ความเหมือนและความต่าง PAEs vs NPAEs และ ภาษีสรรพากร ปี 66

ความเหมือนและความต่าง PAEs vs NPAEs และ ภาษีสรรพากร ปี 66 เข้าใจสินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลูกหนี้ และรายได้ต่าง ๆ

รายละเอียดชั่วโมง CPD

CPA: บัญชี 3.30 ชม. จรรยาบรรณ 0.30 ชม. อื่นๆ 3.00 ชม.

ผู้ทำบัญชี: บัญชี 4.00 ชม. อื่นๆ 3.00 ชม.

Date

23 Nov 2023

Time

09:00 - 17:30

Fee

6,900฿

Location

โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park
สุขุมวิท 22 (BTS พร้อมพงษ์)
REGISTER

Speakers