เสวนาการปฏิบัติร่วมกันระหว่าง ERM กับ ESG Related Risks and Opportunities ตามแนวทางสากลของ COSO

เข้าใจการนําหลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) และการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ ESG (ESG related risks) ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงกัน โดยอ้างอิงแนวปฏิบัติสากลของ COSO รวมถึงแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาการเชื่อมโยงระหว่าง ERM และ ESG related risks เพื่อการนําไปปฏิบัติใช้งานจริง

รายละเอียดชั่วโมง CPD

CPA: บัญชี 6.30 ชม. จรรยาบรรณ 0.30 ชม.

ผู้ทำบัญชี: บัญชี 7.00 ชม.

Date

22 Nov 2023

Time

09:00 - 17:30

Fee

6,900฿

Location

โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park
สุขุมวิท 22 (BTS พร้อมพงษ์)
REGISTER

Speakers